Římskokatolické farnosti

Žeravice, Ježov, Syrovín

Magnetka kostela v Žeravicích: za příspěvek na opravu střechy kostela v Žeravicích (50 Kč), obdržíte magnetku s žeravickým kostelem (náhled magnetek je dole na stránce). Přispět můžete na farním nebo obecním úřadě.

Na telefonu farnosti (731 402 082) si můžete domluvit prohlídku kostelů v Ježove, Žeravicích, Syrovíně a Žádovicích.

Žeravice

Ježov

Syrovín