Římskokatolické farnosti

Žeravice, Ježov, Syrovín

Na telefonu farnosti (731 402 082) si můžete domluvit prohlídku kostelů v Ježove, Žeravicích, Syrovíně a Žádovicích.

Žeravice

Ježov

Syrovín