Opravy kostela Obrácení sv. Pavla v Syrovíně

probíhají již delší dobu. Před více než deseti lety se podařilo opravit střechu a realizovat sanci vlhkosti zdiva. V r. 2020 proběhlo statické zajíštění kostela. Farnost má zpracovanou studii restaurování oltářů, která je však značně finančně náročná. Rádi bychom vyměnili elektroinstalaci a pořídili silnější osvětlení kostela.

To nejakutnější co nás v nebližší době čeká je oprava fasády kostela. Měli bychom začít v letošním roce opravou čelní fasády a pískovcových ozdob nad štítem.

Náklady na akci byly spočítány kolem 1.200.000,- Kč.

Budeme vděčni za každý Váš příspěvek, který můžete poskytnou v hotovosti nebo darem na účet farnosti 6000068379/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte heslo "fasáda". Opravu můžete podpořit také mobilní platbou:

Na všechny Vaše dary je možné vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně.

Jako poděkování za Váš dar v minimální výši 250 Kč můžete obdržet ručně praženou zrnkovou kávu (250 g) s logem farnosti Syrovín.