Oprava střechy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele byl dostavěn r. 1728 a v témže roce byl pouze požehnán (benedikován). V r. 1776 kostel vyhořel a po obnově byl 10. 10. 1803 vysvěcen.

Ve farní kronice (z r. 1900) se o původní střeše kostela dočteme následující:

"Střecha pokryta jest kamennou břidlicí, hlavní vysoká věž šindelem, malá věžka nad presbyterií plechem."

Jak je možné vidět na přiložených fotografiích (nebo po domluvě při prohlídce půdy kostela) vazba je unikátně vytvořena tak, aby střecha svou vahou nezatěžovala klenbu kostela.

V 80. letech minulého století byla střecha pokryta eternitovými deskami s azbestovými vlákny. Tato krytina již byla na několika místech popraskaná a poničená povětrnostními podmínkami, především nad presbytářem. Těmito místy zatékala dešťová voda.

V letech 2020, 2021 a 2022 se ve třech etapách podařilo opravit 3/4 plochy střechy nad kostelem a nad oběma sakristiemi. Byla vyměněna krytina a krovy v odpovídající části byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a plísním, případně byly vyměněny jejich části. Byla instalována ocelová táhla pro podepření napadených vazných trámů.

V rámci II. etapy byl opraven také kříž a báň sanktusové věžičky (malá věžička nad presbytářem) a vyztuženo upevnění k věžičkce.

Ve III. etapě byla opravena nejvíce havarijní část střechy (nad presbytářem) a nad rámec původního plánu byla opravena také střecha nad sakristií.

V roce 2023 by měla proběhnout poslední etapa, během níž bude dokončena výměna střešní krytiny (místo eternitu budou použity šablony z cembritu imitující břidlici) a budou ošetřeny či vyměněny dřevěné prvky napadené hnilobou a dřevokazným hmyzem.


Náklady na celou akci přepokládané před zahájením prací

(r. 2020): 4 217 869,- Kč

Náklady na I. etapu:

Celkové náklady na I. etapu 999 114,- Kč

Úspory farnosti, dary farníků a občanů Žeravic    599 114,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury    300 000,- Kč

Příspěvek obce Žeravice     100 000,- Kč

Náklady na II. etapu:

Celkové náklady na II. etapu 951 756,- Kč

Úspory farnosti, dary farníků a občanů Žeravic   451 756,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury 300 000,- Kč

Příspěvek obce Žeravice 200 000,- Kč

Náklady na III. etapu:

Celkové náklady na III. etapu

včetně střechy nad sakristií  1.374.514,- Kč

Úspory farnosti, dary farníků a občanů Žeravic a dalších dobrodinců                            544.513,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury 280.000,- Kč

Příspěvek Jihomor. kraje 350.000,- Kč

Příspěvek obce Žeravice 200.000,- Kč

Náklady na IV. etapu (realizace září - listopad 2023):

Celkové náklady na IV. etapu 1.118.000,- Kč

Příspěvek Ministerstva kultury 235.000,- Kč

Příspěvek obce Žeravice 200.000,- Kč

Příspěvek Jihomr. kraje 375.000,- Kč

Dary farníků, obyvatel Žeravic a dalších dobrodinců 

308.000,- Kč

Jsme vděčni za Vaše dary, proto jako poděkování můžete obdržet magnetku kostela (dar min. 50,- Kč), hrníček farnosti (dar min. 100,- Kč) nebo ručně praženou zrnkovou kávu s logem farnosti (dar min. 250,- Kč). Upomínkové předměty jsou k dispozici v kostele, na faře a na obecním úřadě.

Pán Bůh zaplať za Vaši pomoc při realizaci obnovy střechy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích. Obnovu můžete podpořit také dary zaslanými na účet farnosti: 3921918389/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte heslo "střecha") nebo pomocí mobilní platby

Na všechny dary je možné vystavit potvrzení pro odečet ze základu daně (pro FO i PO).