Pokud nemáte vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb (delší dobu) možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání, je tato možnost po osobní domluvě i mimo mši sv. (v kostele i doma).

V případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů nebo nebezpečí smrti (i u nemocných s covid) ani v této době neodpírejte vašim nemocným přítomnost kněze.