1. listopadu bude příležitost ke svátosti smíření a individuálnímu přijetí sv. přijímání pro ty, kdo se nedostali na mši sv., aby mohli získat plnomocné odpustky.

Ježov 15:00 - 16:00

Žeravice 16:30 - 17:30

__________________________________________________________________________

Během dne je předsíň kostela v Žeravicích otevřena k soukromé modlitbě.

Pokud nemáte vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb (delší dobu) možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání, je tato možnost po osobní domluvě i mimo mši sv. (v kostele i doma).

V případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů nebo nebezpečí smrti (i u nemocných s covid) ani v této době neodpírejte vašim nemocným přítomnost kněze.

__________________________________________________________________________