- V týdnu od 1. do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. 1. 11. odpoledne a 2. 11. celý den může získat plnomocné odpustky pro duše v očistci ten, kdo navštíví jakýkoliv kostel nebo kapli a pomodlí se tam modlitbu Páně a vyznání víry. Kromě toho je potřeba splnit obvyklé podmínky: vykonat sv. zpověď (v rozmezí 14 dní), daný den přijmout sv. přijímání, pomodlit se na úmysl Sv. otce a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu.

Od 1. 11. do 8. 11. může získat plnomocné odpustky pro duše v očistci ten, kdo navštíví hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. Kromě toho splní výše uvedené obvyklé podmínky.

V letošním roce je možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci rozšířena na celý listopad.

__________________________________________________________________________

Během dne je předsíň kostela v Žeravicích otevřena k soukromé modlitbě.

Pokud nemáte vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb (delší dobu) možnost přijmout svátost smíření a svaté přijímání, je tato možnost po osobní domluvě i mimo mši sv. (v kostele i doma).

V případě jakýchkoliv závažných zdravotních problémů nebo nebezpečí smrti (i u nemocných s covid) ani v této době neodpírejte vašim nemocným přítomnost kněze.