Znak farnosti Ježov

Popis:

Zlatým ostrvovým břevnem červeno-modře dělený štít, nahoře 5 stříbrných hvězd /3,2/, dole zlatá svatojakubská mušle provázená dvěma stříbrnými hrozny.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Vysvětlení:

Barvy znaku jsou odvozeny z obecního znaku obce Ježov, kde je sídlo farnosti. Horní polovina znaku odkazuje na obec Žádovice, která patří do farnosti Ježov. Tam se nachází filiální kostel sv. Jana Nepomuckého, kterého symbolizuje pět stříbrných hvězd v červeném poli, které jsou vzaty ze znaku obce. Ve spodní modré části znaku je zlatá svatojakubská mušle, která je atributem sv. Jakuba Staršího, patrona farního kostela v Ježově. Dva vinné hrozny odkazují na další dvě obce, které do farnosti Ježov náležejí, Skalku a Labuty. Hrozen je vzat z jejich obecních znaků.

Ostrvové břevno odkazuje na znak děkanátu Kyjov, do něhož farnost Ježov náleží.