Znak farnosti Syrovín

Popis:

V červeném štítě, zlatá otevřená kniha podložená vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, provázená nahoře vpravo stříbrným vinným hroznem, vlevo stříbrnou šesticípou hvězdou.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

Vysvětlení:

Barevnost znaku vychází z barev obecního znaku, stejně jako vinný hrozen a meč. Kniha a meč jsou atributy sv. Pavla, kterému je zasvěcen farní kostel. Červená barva štítu také odkazuje na mučednickou smrt sv. Pavla. Šesticípá hvězda odkazuje na znak děkanátu Kyjov, do něhož farnost Syrovín patří.